www.eprace.edu.pl » czas-wolny-uposledzonych » Metodologia badań własnych

Metodologia badań własnychPodrozdzialy w tym rozdziale:


Cel i przedmiot badań


Problemy badawcze


Metoda, techniki i narzędzia badawcze


Organizacja i przebieg badań


Charakterystyka próby badawczej


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.