www.eprace.edu.pl » czas-wolny-uposledzonych » Analiza uzyskanych wyników

Analiza uzyskanych wynikówPodrozdzialy w tym rozdziale:


Proponowane formy spędzania wolnego czasu przez placówkę DPS


Sposoby spędzania wolnego czasu stosowane przez poszczególnych mieszkańców placówki


Czynności wpływające na sposoby spędzania wolnego czasu przez niepełnosprawnych intelektualnie


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.