www.eprace.edu.pl » czas-wolny-uposledzonych » Osoby upośledzone umysłowo

Osoby upośledzone umysłowoPodrozdzialy w tym rozdziale:


Upośledzenie umysłowe


Dom pomocy społecznej


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.