www.eprace.edu.pl » czas-wolny-uposledzonych » Metodologia badań własnych » Cel i przedmiot badań

Cel i przedmiot badań

Celem moich badań jest przedstawienie sposobów spędzania wolnego czasu prezentowanych przez podopiecznych Domu Pomocy Społecznej na tle możliwości stwarzanych przez tę instytucję.

Przedmiotem badań są formy spędzania wolnego czasu, z których korzystają osoby upośledzone umysłowo przebywające w placówce Pomocy Społecznej.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.