www.eprace.edu.pl » czas-wolny-uposledzonych

Czas wolny osób z upośledzeniem umysłowym przebywających w Domu Pomocy Społecznej

Autor:

Magdalena Pajdzik

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

magisterska

Promotor:

dr Sławomir Olszewski

Recenzent:Uczelnia:

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Kierunek:

Pedagogika rewalidacyjna

Data powstania:

2009-10-01

Data zamieszczenia na portalu:

2013-03-23 22:52:02

Opis pracy:

Praca zwraca uwagę na problem wyboru form spędzania wolnego czasu przez osoby upośledzone umysłowo przebywające w Domu Pomocy Społecznej. Problem wyuczonej bezczynności dotyka coraz więcej osób przebywających w placówkach całodobowej opieki. Zaspokojenie potrzeb fizjologicznych przez osoby trzecie powoduje zahamowanie potrzeb wyższych rzędów jak np. potrzeby poznawcze, estetyczne, czy samorealizacji. Nadmiar wolnego czasu sprzyja melancholii i stanom depresyjnym, a co za tym idzie coraz większemu zniechęceniu do jakiejkolwiek czynności.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.