www.eprace.edu.pl » czas-wolny-uposledzonych » Aneks

Aneks

Imię i nazwisko

Oddział

Wiek

Płeć

Stan cywilny

Wykształcenie

Rodzaj upośledzenia umysłowego

Dodatkowe schorzenia

 1. Czy na terenie DPS w Więckowicach są organizowane jakieś zajęcia dla podopiecznych (jakie)

 2. Czy chętnie uczestniczy w integracji ze środowiskiem (wycieczki, zabawy taneczne)

 3. W czym najczęściej bierze udział

 4. Jakie czynności w ciągu dnia wykonuje podopieczny

 5. Co zwykle robi

 6. Co lubi robić w wolnym czasie

 7. Czy posiada jakieś hobby

 8. Czy interesuje się czymś szczególnie

 9. Jakie zajęcia zajmują mu najwięcej czasu

 10. Czy podopieczny uczestniczy w zajęciach zorganizowanych (jakich)

 11. Czy należy do kółka zainteresowań (jakiego)

 12. Czy potrafi czytać

 13. Ile czasu poświęca na czytanie

 14. Czy na terenie DPS znajduje się biblioteka

 15. Czy mieszkaniec korzysta z biblioteki

 16. Co lubi czytać

 17. Czy potrafi pisać

 18. Ile czasu poświęca na pisanie

 19. Co pisze (wiersze, prozę, opowiadania itp.)

 20. Czy lubi oglądać telewizję

 21. Ile czasu spędza przed telewizorem

 22. Jakie programy lubi oglądać

 23. Czy lubi słuchać muzyki

 24. Ile czasu poświęca na słuchanie muzyki

 25. Może woli śpiewać

 26. Czy uczęszcza na zajęcia z muzyki

 27. Ile czasu poświęca na śpiewanie

 28. Czy lubi tańczyć

 29. Ile czasu poświęca na taniec

 30. Czy należy do jakiegoś zespołu tanecznego

 31. Czy ma jakieś uzdolnienia malarskie (rysunek, malarstwo)

 32. Ile czasu poświęca na malowanie

 33. Gdzie można zobaczyć jego prace

 34. Czy lubi robótki ręczne lub majsterkowanie

 35. Co najczęściej wykonuje

 36. Czy coś zbiera, kolekcjonuje (co)

 37. Jak duże są to zbiory

 38. Czy lubi opiekować się zwierzętami (jakimi)

 39. Czy lubi spacery

 40. Ile czasu poświęca na spacerowanie

 41. Czy lubi sport

 42. Jaki sport uprawia czynnie

 43. Czy ma jakieś osiągnięcia w swojej dyscyplinie sportowej

 44. Ile czasu zajmuje mu dzienny trening

 45. Czy lubi wycieczki

 46. Czy zdobywa wcześniej jakieś informacje na temat miejsca wycieczki

 47. Czy lubi spotkania towarzyskie, zabawy taneczne

 48. Czy chętnie uczestniczy w przyjęciach imieninowych spotkaniach towarzyskich

 49. Czy sam organizuje spotkania „przy kawie”

 50. Czy należy do jakiejś organizacji działającej przy DPS (np. samorząd)

 51. Jaką funkcję pełni

 52. Z jakiego środowiska wywodzi się podopieczny

 53. Czy jest odwiedzany przez rodzinę, znajomych

 54. Czy podopieczny może samodzielnie opuszczać placówkę

 55. Czy mieszkaniec samodzielnie rozporządza swoimi pieniędzmi

 56. Na co wydaje większą ich część

Plan wywiadu z pensjonariuszem

Imię i nazwisko

Co lubisz robić w wolnym czasie

Ile czasu dziennie na (to) poświęcasz

Dlaczego lubisz (to) robić

Jak długo mieszkasz w DPS w Więckowicach

Gdzie wcześniej mieszkałeś


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.