www.eprace.edu.pl » czas-wolny-uposledzonych » Metodologia badań własnych » Problemy badawcze

Problemy badawcze

Problem badawczy trzeba określić, aby wyznaczyć poważne zagadnienia, nad którymi trzeba się skupić. Należy przybliżyć kwestie do rozstrzygnięcia oraz postawić pytania, na które szukamy odpowiedzi.

„Problemy badawczy są to pytania, na które szukamy odpowiedzi na drodze badań naukowych” [Łobocki M., 1978, s. 56].

Główne problemy badawcze:

1.W jaki sposób spędzają czas wolny osoby upośledzone umysłowo przebywające w Domu Pomocy Społecznej?

Problemy szczegółowe:

  1. Jakie formy spędzania wolnego czasu są dostępne na terenie Domu Pomocy Społecznej?

  2. Z jakich formy spędzania wolnego czasu korzystają osoby upośledzone umysłowo?

  3. Od czego zależy wybór sposobów spędzania wolnego czasu?

Brak hipotez badawczych w badaniach jakościowych „nie oznacza, że badacz jest w stanie pozbyć się wszelkich przed-założeń, czy też swojej wiedzy na temat badanego zjawiska. Oznacza jedynie postulat przyjęcia przez badacza postawy „naiwnej poznawczo” to znaczy, że na czas badań odsuwa on na dalszy plan swoje przekonania i sądy po to, aby nie ograniczały, w procesie badania, horyzontu widzenia danego zjawiska. Istnienie hipotez określa bowiem kierunek naszych poszukiwań, a tym samym zawęża możliwość oglądalności badanego zjawiska” [Pilch T., Bauman T.,2001, s. 279].komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.