www.eprace.edu.pl » czas-wolny-uposledzonych » Analiza uzyskanych wyników » Proponowane formy spędzania wolnego czasu przez placówkę DPS

Proponowane formy spędzania wolnego czasu przez placówkę DPS

Placówka całodobowej opieki jaką jest Dom Pomocy Społecznej w swym statucie musi zagwarantować mieszkańcom zajęcia, które pozwolą na samorozwój jednostki. Zajęcia te muszą spełnić pewne normy ustalone przez Ministerstwo. Muszą mieścić się w kanonach i swą atrakcyjną formą zachęcać mieszkańców do uczestnictwa. Nie mogą być one obowiązkowe. Każdy z mieszkańców, jeżeli wyraża taką chęć może dobrowolnie wybrać sobie formę zajęć i czas, w którym będzie uczęszczał na te zajęcia. Jeżeli w danym dniu poczuje się gorzej, lub nie będzie miał ochoty uczestniczyć w zajęciach może je opuścić bez podania przyczyny.

Dom powinien być otwarty na wszelkie sugestie wypływające od mieszkańców, dotyczące sposobu organizacji zajęć, ich tematyki czy wprowadzenia zupełnie nowych zajęć. Personel, a szczególnie terapeuci prowadzący zajęcia, powinni się dokształcać poprzez różnego rodzaju kursy i warsztaty.

Analizując pracę badanego Domu Pomocy Społecznej uzyskałam informacje dotyczące organizowania zajęć terapeutycznych oraz ich tematyki. Wymienię te formy zajęć oraz krótko scharakteryzuję każde z nich.

Placówka oferuje swym mieszkańcom: animoterapię, hipoterapię, kółko teatralne, muzykoterapię, ergoterapię, zajęcia plastyczno- techniczne, zajęcia ruchowe, samorząd mieszkańców, oraz przyjęcia okolicznościowe.

W DPS, gdzie przeprowadziłam badania, hipoterapia odbywa się trzy razy w tygodniu. „Obcowanie z koniem daje wiele radości”- wyjaśnia hipoterapeutka. Na terenie placówki znajdują się trzy konie, ale tylko jeden przystosowany jest do zajęć z hipoterapii.

W badanej placówce działa zespół wokalno- artystyczny „Mi- Nutki” prowadzony w ramach terapii zajęciowej. Zespół liczy 15 osób aktywnie uczestniczących w zajęciach oraz wyjeżdżających na przeglądy piosenki. Liczne dyplomy i nagrody świadczą o dużym zaangażowaniu uczestników.

Badana placówka podczas zajęć plastyczno- technicznych umożliwia swym uczestnikom wyrażanie siebie w sposób różnorodny. Podopieczni do dyspozycji mają nie tylko farby i kredki, ale także farby do szkła, masę solną, glinę, mogą doskonalić swoje umiejętności w hafcie, wykonywać przedmioty z masy papierowej, a w ostatnim czasie do ich dyspozycji jest również wiklina, z której można nauczyć się wyplatania koszyków.



komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.